NTN Bearings

Contact Now

15,000 mm x 35,000 mm x 11,000 mm NTN 6202lu Sleeve Bearings

1 Kg 107 kN
15,000 mm x 35,000 mm x 11,000 mm 22,225 mm

NTN pp205 Sleeve Bearings

12 mm 7,9 kN
16 NBS

NTN sx04a34vi Sleeve Bearings

10x16x15 16
ISO 10

NTN ucs208 Sleeve Bearings

2 mm 192 mm
16 mm 142 g

NTN sbx0852 Sleeve Bearings

146,7 mm 300x460x74
74 mm 460

15 mm x 35 mm x 11 mm NTN 6202 Sleeve Bearings

80.0000 2.430
9.500 80

NTN f205 Sleeve Bearings

Split Cylindrical Ex LSM110BXH
Split Cylindrical Ho Light Series

15 mm x 35 mm x 11 mm NTN 6202llu Sleeve Bearings

17,755 14 mm
204KRR3 47 mm

10,000 mm x 26,000 mm x 8,000 mm NTN 6000lu Sleeve Bearings

196,85 46,038 mm
211 mm 63,5

NTN p207 Sleeve Bearings

22,225 0,3 mm
6 ° 25.4x41.275x22.225

NTN ucf206d1 Sleeve Bearings

K40X45X21 45 mm
40 mm 21

NTN 6203 lb Sleeve Bearings

10,4 Kg 45 mm
150 163 mm
1/8